NEXUS Engineering Ltd.
За насПродукти и УслугиНаучноразвойна дейностКонтакти

English Language Bulgarian Language

Note: Some of the graphical elements of this site are only visible to browsers that support accepted web standards. The content of this site is, however, accessible to any browser or Internet device.Научно изследователска и развойна дейност

Една от силните страни на Нексус Инженеринг ООД е научно изследователска и развойна дейност. Компанията извършва широка гама от научни изследвания на материали и изделия посредством безразрушителните методи, разработка на нови технологии за контрол, в зависимост от конкретните изисквания на клиента, както и разработка на специализирани софтуерни решения за целите на дефектоскопията. Фирмата има опит във следните сфери на безразрушителния контрол:

dot Ултразвуков контрол, Обработка и анализ на сигнали
dot Вихровотоков контрол, Обработка и анализ на сигнали
dot Магнитно-прахов контрол, Автоматизирано разпознаване и оценка на индикациите от контрола
dot Конвенционална и цифрова радиография
dot Контрол с проникващи течности и визуален контрол
dot Разработка на специализиран софтуер

Компанията работи с редица чуждестранни институции и фирми по VI-та рамкова програма на ЕС за изследване на новостите в безразрушителния контрол.

[нагоре]