NEXUS Engineering Ltd.
За насПродукти и УслугиНаучноразвойна дейностКонтакти

English Language Bulgarian Language

Note: Some of the graphical elements of this site are only visible to browsers that support accepted web standards. The content of this site is, however, accessible to any browser or Internet device.НЕКСУС Инженеринг ООД

Нексус Инженеринг ООД е частна и независима фирма предлагаща услуги, лабораторни изследвания и решения в сферата на безразрушителния контрол. Фирмата е основана през 2004 година и е локализирана в София, България. Персоналът на фирмата се състои от високо квалифицирани магистър-инженери и сертифицирани по EN-473 Ниво III и II специалисти в областта на безразрушителния контрол. Услугите предоставяни от Нексус Инженеринг ООД покриват широк диапазон - от научно изследователската работа до трансфера на технологии в индустрията.

Дейностите на Нексус Инженеринг ООД включват контактен и имерсионен ултразвуков контрол, радиографичен контрол, контрол с проникващи течности, магнитно прахов контрол, вихрово-токов и визуален контрол.

Целите на Нексус Инженеринг ООД са да отговаря на нуждите на своите настоящи и бъдещи клиенти с използването на иновативни решения и методи, и високо мотивиран и обучен персонал.

[нагоре]