NEXUS Engineering Ltd.
За насПродукти и УслугиНаучноразвойна дейностКонтакти

English Language Bulgarian Language

Note: Some of the graphical elements of this site are only visible to browsers that support accepted web standards. The content of this site is, however, accessible to any browser or Internet device.Представяне

Нексус Инженеринг ООД е частна и независима компания предлагаща услуги, лабораторни изследвания и решения в сферата на безразрушителния контрол. Фирмата е основа на през 2004 година и е локализирана в София, България. Персоналът на фирмата се състои от високо квалифицирани магистър-инженери и сертифицирани по EN-473 Ниво III и II специалисти в областта на безразрушителния контрол. Ние покриваме целия диапазон от научно изследователската работа до трансфера на технологии в индустрията. Дейностите са ни насочени главно към водноелектрическите-, топлоелектрическите и ядрени електроцентрали, петролни рафинерии, авиационната и автомобилната индустрия, както и към компании, произвеждащи изделия от полимерни и композитни материали.

Нексус Инженеринг ООД предлага следните услуги:

dot Научно-развойна дейност и разработване на иновативни решения в областта на безразрушителния контрол
dot Разработване на специализиран софтуер и хардуер
dot Определяне на механичните характеристики на нови материали
dot Анализ на материали и изделия посредством, разрушителни и безразрушителни методи за контрол
dot Безразрушителен контрол на заварени съединения, съдове под налягане, тръбопроводи, топлообменници, резервоари и др. отговорни изделия
dot Моделиране и конструиране на машини, детайли и възли
dot Разработване и конструиране на автоматизирани системи за мониторинг и контрол на продукцията.
[нагоре]