NEXUS Engineering Ltd.
Çà íàñÏðîäóêòè è ÓñëóãèÍàó÷íîðàçâîéíà äåéíîñòÊîíòàêòè

English Language Bulgarian Language

Note: Some of the graphical elements of this site are only visible to browsers that support accepted web standards. The content of this site is, however, accessible to any browser or Internet device.Разработка на софтуер и хардуер по поръчка

dotСпециализирани захранващи модули

dotСпециализирани периферни устройства

Уред за проследяване работата на тягови акумулатори NX-AH600

NX-AH600 проследяване работата на тягови акумулатори

Уредът измерва постоянни токове до 600А с помощта на амперклещи, положителни натрупани амперчасове и отрицателни натрупани амперчасове.

Времето за интегриране може да се променя от 20ms до 3min. Измерваните стойности могат да се запомнят в flash памет (до 1000 измервания). Това позволява проследяване на процеси за време от 20s до 50h. Събраните данни могат да се прехвърлят на PC за допълнителна обработка.

Технически данни:

 • Входен сигнал 1mV/A
 • Измерван ток ±600А (с показаните ампер-клещи) максимум ±1000А
 • Точност на уреда ±0.2% ±грешката на токовия преобразувател
 • Захранване от батерия 9V или външен източник 12V.

Контролер за стъпкови двигатели

Контролер за стъпков двигател за директен монтаж

Контролерът предлага:

 • управление на дву и четири фазни двигатели
 • програмируем режим на цяла, половин, 1/4 и 1/8 стъпка
 • програмируем ток през намотките от 0.1 до 2.5А
 • програмируем ток на задържане

Допълнителни възможности:

 • програмируеми ускорение и максимална скорост
 • логически входове за крайни изключватели и нулева позиция
 • автоматично намиране на нулевата позиция
 • компютърен интерфейс – ModBus(RS485), RS232 или CAN по спецификация на клиента
 • вход за оптичен енкодер

Контролерът се изработва във варианти за 1, 2, 4 или 8 двигателя, като първият вариант може да се монтира директно на двигателя.

LAN Защита

LAN Защита

Защита от пренапрежение на компютри и устройства в участъци от LAN Internet мрежи, изградени с кабел тип UTP или FTP. При поява на пренапрежение между кое да е от осемте жила на информационния кабел, вградената защита го ограничава до 6.8V, а пренапрежения в линията над 90V се отвеждат към зануляването, като не допуска те да достигнат компютъра или информационния разпределител и да ги повреди.

USB-RS232 конвертор

USB-RS232 конвертор

Галванично разделен.

Поддържа до 1Mb/s.

Захранва се през USB кабела.

USB-RS485 конвертор

Галванично разделен с вграден терминиращ резистор 120 ома и Slew Rate Limited изходи на драйвера за намаляване на EMI.

Поддържа до 250kb/s.

Захранва се през USB кабела.

[нагоре]