NEXUS Engineering Ltd.
За насПродукти и УслугиНаучноразвойна дейностКонтакти

English Language Bulgarian Language

Note: Some of the graphical elements of this site are only visible to browsers that support accepted web standards. The content of this site is, however, accessible to any browser or Internet device.Услуги в областа на безразрушителния контрол

dot Ултразвуков контрол (UT)
При ултразвуковия контрол с помощта на ултразвуков апарат се произвеждат високоволтови импулси, които се подават на пиезо-пластината на ултразвуков осезател и се преобразуват във високочестотни механични трептения. Тези трептения се разпространяват в изделието във вид на вълни, като след достигане на различни гранични повърхнини или несъвършенства в изделието се отразяват и се приемат от същия преобразовател, като отново се преобразуват в електрически сигнал, който се визуали¬зира върху екрана на ултразвуковия апарат във вид на различни еха. Този метода се прилага широко в дефектоскопията за контрол на различни заварени съединения, тръби, отливки, резервоари, съдове под налягане и др.
dot Радиографичен контрол (RT)
При радиографичния контрол изпитването на изделията се осъществява посредством пролъчването им с гама или рентгенови лъчи.При поставяне на специален радиографски филм от другата страна на изделието се получават изображения наречени радиограми. Те носят информация за наличието на различни типове дефекти и нецялости в контролираното изделие
dot Контрол с проникващи течности (PT)
Метода с проникващи течност е един от най-широко разпространените безразрушителни методи. Прилага се за всякакви изделия, като единственото условие е да са с ниска грапавост и да не пориозни. Освен за метални изделия метода се прилага успешни за полимерни, композитни и силикатни изделия.
dot Магнитно прахов контрол (MPI)
Магнитно-праховият метод за контрол може да се прилага за откриване на пукнатини и други нееднородности по или близо до по¬върхностите на феромагнитни материали. Чувствителността е най-го¬ляма при нееднородности по повърхността и намалява бързо с увели¬чаване на дълбочината на подповърхностните нееднородности. Типични видове нееднородности, които могат да се открият чрез този метод, са пукнатини, повърхностни гънки, спойки, студени спойки и разслоя¬ване.
dot Контрол с вихрови токове (ET)
При този метод в изделието се възбуждат вихрови токове и посредством специален апарат се следи за промени, вследствие наличие на дефекти. Метода е приложим основно за метални изделия и е широко разпространен в самолетостроенето.
dot Визуален контрол (VT)
При визуалния контрол се използват основно визуални и оптични методи и средства за откриване и оценка на дефекти по повърхността на изделията. В някои случаи се използват огледала и бороскопи, когато се контролират трудно достъпни места от изделията.

Консултантски услуги в областта на безразрушителния контрол

Нексус Инженеринг ООД предлага също консултантски услуги в областта на безразрушителния контрол. Консултантската дейност на фирмата включва:

dot Консултации, свързани с избора на метод и технология на контрол
dot Разработване на нови безразрушителни технологии и решения
dot Разработване на процедури за контрол на изделия
dot Разработване на методологии за класификация, обработване и интерпретация на резултатите от контрола
dot Разработване на проекти в областта на безразрушителния контрол и консултации, свързани с възможностите за финансирането им по европейските фондове.
[нагоре]